DreamLike 提供多款花車給各位新人選擇、還提供28座小巴和62座大巴接道服務

                花車是大婚日子重要的一環,除了有引人注目的外觀,更重要是舒適、準時及安全地送新人到達目的地 

 

Big Day 花車服務

⬧ 費用已包基本3小時、司機

                                               Tesla Model S   5座位連司機 HK$2,500

                                               Tesla Model X   5座位連司機 HK$3,000

 
 

                                                   其他花車款式 價錢請與我們聯絡

 
 

Big Day 小巴及大巴接送服務

                                                                 ⬧費用已包基本3小時、司機                                                                                                                                               ⬧需付隧道費 (實報實銷)                                                                                                                                 ⬧早上8時前及晚上10時後每小時加 HK$200附加費                                                                                                                             ⬧ 最少於一星期前預訂                                                                                                                                      ⬧ 超時收貴會有不同,請聯絡我們查詢詳細資料                                                         ⬧如有乘客於車箱內嘔吐,需收取不少於$500清潔費

                                                         28座小巴連司機 HK$2,000

                                                          62座大巴連司機 HK$2,600